VIP-форум Москва-Хошимин

4-5

април

Москва

18-19

април

Хошимин

"Без съмнение това събитие ще влезе в историята на Компанията като началото на новата бизнес ера на Vision. На семинара в Литва Гвардейците съвместно с Президента разработиха нова бизнес концепция, която ще бъде подробно представена на събитието в Москва и Хошимин. За това събитие ние вече говорихме много и ще говорим още, лично аз мога да кажа, че Президентът, Отдел Маркетинг, Блок Развитие, Лидерите – целият ресурс на Компанията е задействан в подготовката за новия старт. И всички, които ще участват във VIP Форума, веднага ще се окажат на едно стъпало по-високо в развитието на бизнеса си. Знаете, че билетите за Форума свършиха още в средата на втория ден от продажба. Навярно това не се е случвало досега…“

Ръководител на Блок Развитие М. В. Буряк

На 4-5 април в Москва и 18-19 април в Хошимин ще се състои VIP-Форум — събитието, което ще ознаменува началото на новата история на компания Vision.

На VIP-Форума подробно ще разберете за новото бизнес-предложение на Компанията, благодарение на което младите хора ще могат лесно да се включат и пробват силите си в нашия бизнес без значителни начални инвестиции, влагайки в бизнеса сума, равна на джобните им пари.
За амбициозните делови хора ще има сериозна бизнес програма, която ще им позволи да си върнат направените инвестиции, канейки в организацията си само трима души, а след това многократно да умножат доходите си.

Ние ще говорим за това как Лидерите в звездните квалификации, правейки малко повече, отколкото изискват от тях условията на квалификацията, ще могат още тази година да получат кола, влизайки в предлаганата от Компанията програма - «Автомобилна програма — промени възможността за придвижване!»

За Авангарда на Компанията, най-близкото обкръжение на Президента, ще има уникална, без аналог на пазара програма Luxury Bonus, която нагледно ще демонстрира как Vision променя качеството на живот на дистрибуторите си!

Само компания с такава история и репутация на пазара като Vision може да си позволи именно днес да ви направи такова предложение, което ще ви даде неоспорими предимства на пазара на мрежовия маркетинг в Русия, Европа, Виетнам!

Двата дни на VIP-Форума ще са посветени на презентации и обучение за работа с новото бизнес предложение на Vision.

Квалификация за двата дни на мероприятието – VIP и повече през януари или февруари или март 2015.


Продажба на Bio-In за всички участници във VIP-Форума!


В рамките на VIP-Форума Москва, който ще се проведе на 4-5 април, ще се осъществи продажба на програмата Bio-In. 

За дистрибуторите на Компанията ще отвори врати специален павилион Bio-In, който ще се намира директно в сградата на «Планета КВН». 

Всички участници в мероприятието ще могат там да закупят необходимия им брой програми и да си ги вземат вкъщи.