• 5
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
За бизнеса
Какво означава да си дистрибутор? Правила на взаимодействие Предложение на компанията Как да започнем бизнес
Основна За бизнеса Предложение на компанията

Предложение на компанията

     Здравето и материалното благополучие са
базови ценности за човека, които
могат да бъдат обект на управление.


Дейността на Компанията и дистрибуторите се заключава в предоставяне на услуги по управление качеството на живот (Life Quality Management). И така, дистрибуторите на Компанията могат да бъдат наречени Независими Мениджъри по Качество на Живот (Independent Life Quality Managers).

Изберете за себе си най-привлекателния начин за сътрудничество с Vision:

Управление на здравните ресурси (Health Management). Можете съществено да увеличите ресурса на своето здраве, а също така на здравето на Вашите клиенти, използвайки продуктите на Vision, чието качество е потвърдено от международните стандарти за Добра производствена практика GMP.

Управление на бизнеса (Bussiness Management). Можете да построите свой собствен бизнес, използвайки при това минимални инвестиции. Основата на доходите Ви е заложена в Маркетинг плана на Компанията, признат като един от най-ефективните в световната индустрия на MLM, в която нямат значение Вашите образование, пол и възраст. Всеки може да преуспее.

В компания Vision Вие съществено ще подобрите качеството на своя живот: пътешествия, обучение, общуване с интересни хора, кариерен ръст и признание — това са ценности, които обединяват хиляди хора в различни страни по света. Изберете стил на живот Vision!